Učinak projekta Hand in Hand

Projektom HAND in HAND razvit će se i primijeniti inovativan program HAND in HAND za unaprjeđenje socio-emocionalnih i interkulturalnih kompetencija učenika i školskoga osoblja. Učinkovitost programa bit će testirana putem kvazi-eksperimentalnog istraživanja (uključujući i kontrolne grupe) u partnerskim zemljama.

Terenska istraživanja
Smjernice za obrazovnu politiku i praksu