Hand in Hand smjernice za obrazovnu politiku i praksu

Glavni je cilj projekta testirati mjeru europske obrazovne politike (HAND in HAND program) koja će se prenijeti u europske države i škole. Priprema HAND in HAND smjernica za obrazovnu politiku zahtijeva procjenu učinaka programa te dobro poznavanje konteksta nacionalnih obrazovnih politika kako bi program HAND in HAND mogao biti podignut na višu razinu i prenesen u različite nacionalne sustave.

Smjernice će stoga biti izrađene temeljem:

  • rezultata terenskih istražvanja (učinaka programa), i
  • upitnika o obrazovnim politikama (mapiranje konteksta nacionalnih obrazovnih politika vezanih uz socio-emocionalne i interkulturalne kompetencije).

Resursi potrebni za podizanje programa na višu razinu bit će osigurani za svaku državu, zajedno s planovima za nastavak postojećih istraživanja i povećanje broja istraživanja u ovom području.

Terenska istraživanja