HAND in HAND-riktlinjer för policyarbete och praktisk verksamhet

Projektets övergripande mål är att testa ett EU-baserat program som syftar till att utveckla SEI-kompetenser (HAND in HAND-programmet) och som ska vara möjligt att överföra till olika länder och skolor i Europa. För att kunna förbereda riktlinjer och rekommendationer som baseras på resultat från HAND in HAND-projektet behöver effekterna av programmet utvärderas samtidigt som det krävs goda kunskaper om de olika deltagarländernas specifika särdrag. Med dessa kunskaper tillgängliga kan HAND in HAND-programmet skalas upp och spridas.

Riktlinjerna baseras på:

  • resultat från fältstudier (programeffekter) och
  • en enkät om policy (kartläggning av deltagarländers nationella riktlinjer med avseende på SEI-kompetenser).

De resurserna som krävs för uppskalning kommer att tillhandahållas för respektive land tillsammans med planer för pågående forskning och spridning inom området.

Fältstudier