Glavni rezultati

KATALOGI

Na podlagi celostnega in sistematičnega pregleda obstoječih SEM merskih pripomočkov in SEM programov, ki razvijajo SEM kompetence učencev in strokovnih delavcev, bodo oblikovani mednarodni in nacionalni katalogi:

MERSKI PRIPOMOČKI

Na podlagi (i) strokovnega znanja in izkušenj partnerjev, (ii) SEM katalogov ter (iii) sistematičnega pregleda literature bomo izbrali in razvili kvantitativne in kvalitativne SEM merske pripomočke.

PROGRAM

  • Za učence

Osredinja se na razvijanje SEM kompetenc učencev

  • Za strokovne delavce

Osredinja se na razvijanje SEM kompetenc strokovnih delavcev, vključno z odnosno kompetenco

SMERNICE za politiko in prakso

Glede na evalvacijo programa in tudi druge rezultate projekta ROKA v ROKI bodo razvite smernice za politiko in prakso, ki bodo izhajale iz nacionalnih kontekstov. Poglavitni rezultati projekta bodo tako prevedeni v ključna priporočila za politiko in prakso na ravni partnerskih držav in širše.

Cilji projekta
Kaj so SEM kompetence?
Zakaj so SEM kompetence pomembne?