Raziskava na šolah

Da bi preizkusili, ali ima program ROKA v ROKI pozitiven učinek na SEM kompetence učencev in strokovnih delavcev (in vključujočo razredno in šolsko klimo), smo uporabili kvazi-eskperimentalni načrt (z več eksperimentalnimi pogoji).

Po predhodnem merjenju SEM kompetenc je skupina učencev (njihovih učiteljev, ravnatelj in drugi strokovni delavci) sodelovala v programu ROKA v ROKI (v različnih eksperimentalnih pogojih). Po zaključku programa ROKA v ROKI smo SEM kompetence teh učencev in strokovnih delavcev primerjali s SEM kompetencami pri učencih in strokovnih delavcih, ki v programu niso sodelovali (kontrolna skupina).

Eksperiment se je izvajal na enak način v naslednjih partnerskih državah: Slovenija, Švedska, Hrvaška in (v manjši meri) Danska. Pri tem je vsaka država sledila strogim vnaprej opredeljenim postopkom (za vzorčenje, izvajanje raziskave na šolah, evalvacijo, zagotavljanje kakovosti).

REZULTATI:

ROKA v ROKI SMERNICE ZA POLITIKO IN PRAKSO