Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Inom Network of Education Policy Center (NEPC) har lärare erbjudits möjlighet att delta i ett brett urval av professionsutvecklande program för yrkesmässig och personlig utveckling. Behöver lärare vara rustade inför arbetet med att stärka elevers eller sina egna socio-emotionella kompetenser? Vilken roll spelar (då) professionsutveckling för lärare när skolans roll ses som avgörande för möjligheten att stärka och utveckla sociala och emotionella färdigheter? Ska kortare intensivkurser inom detta område omarbetas för att skapa ett mer holistiskt perspektiv och därmed ett mer långsiktigt stöd för utbildare? Om skolans läroplaner innehåller skrivningar om socioemotionella kompetenser ska då även lärarutbildningen täcka in detta område?

Utifrån idén om att inkludera hela skolan i arbetet med att stärka socio-emotionella kompetenser kommer NEPC sommarskola i år fokusera på att integrera befintlig professionsutveckling med socioemotionell utbildning och särskilt på hantering av känslor och relationskompetens. Sommarens program kommer att kombinera erfarenheter från deltagare, innehålla workshops och föreläsningar samt ge utrymme för reflektioner.

Årets sommarskola har hämtat inspiration från Hand in Hand-projektet (Erasmus+). Bland föredragshållare och andra medverkande finns bland andra Paul Downes, docent i pedagogik från Dublin City University och Helle Jensen, psykolog och familjeterapeut, styrelsemedlem och medfinansiär av the Danish Society for the Promotion of Life Wisdom in Children.

För mer information om sommarskolans program och deltagaravgift klicka HÄR.

För att anmäla dig till kursen, fyll i blanketten här: https://forms.gle/oSUqNxbyFM6TPLVr5