Pedagoški institut, Ljubljana (ERI)

Kratki opis

Pedagoški institut u Ljubljani osnovan je 1965. godine. Središnja je ustanova za obrazovna istraživanja u Sloveniji, što obuhvaća temeljna, razvojna i primijenjena istraživanja i projekte o temama od interesa za sva područja obrazovanja i s njima povezanih područja. Pedagoški institut kao javna služba provodi aktivnosti u okviru nacionalnog istraživačkog programa (1999-2019). Istraživači s Pedagoškog instituta objavljuju znanstvene radove u kojima prikazuju rezultate svojih istraživanja, teorijske i empirijske radove, s ciljem doprinosa razvoju obrazovnih teorija i rasprava o raznim istraživačkim temama. Institut čini 30 stručnjaka iz različitih disciplina koji pokrivaju različita istraživačka područja i metodološke pristupe obrazovnih istraživanja (pedagogija, andragogija, sociologija, psihologija, filozofija, antropologija, govorništvo, političke znanosti). Navedena zastupljenost raznih disciplina omogućava uspješnu primjenu multidisciplinarnog pristupa i osigurava pristup istraživačkim pitanjima i temama iz različitih perspektiva.

Uloga partnera u projektu

Pedagoški institut je koordinator/voditelj projekta HAND in HAND i time izravno odgovoran za upravljanje projektom i vođenje terenskih istraživanja. Kao koordinator/voditelj projekta izravno je uključen u sve projektne aktivnosti.

Više: http://www.pei.si/

HAND in HAND tim:

Ana Kozina, voditeljica projekta

Doktorirala je u području psihologije te je istraživačica i voditeljica Centra za evaluacijska istraživanja Pedagoškog instituta. Njezin istraživački rad obuhvaća istraživanja međusobne povezanosti obrazovne i razvojne psihologije, s naglaskom na razvojne trendove emocionalnih poteškoća djece i adolescenata i poteškoća u njihovom ponašanju. Ima iskustva u planiranju i provođenju preventivnih programa temeljenih na društvenom i emocionalnom učenju te aktivno sudjeluje u radu međunarodne grupe Positive Youth Development across Europe. Trenutno vodi projekt HAND in HAND i radi na istraživačkom projektu Neoliberalism in the European Higher Education Area: Between the Efficiency and Equity of Slovenian Education Policies and Practices (vodeći istraživač studije slučaja 2: Ensuring equity through developing students’ social and emotional competencies and their well-being for greater efficacy). Aktivna je članica istraživačke skupine Educational Studies (2015-2020) i članica uredništva Educational Research Institute Press-a.

Maša Vidmar

Doktorirala je u području psihologije te je istraživačica na Pedagoškom institutu (Ljubljana, Slovenija) i docentica psihologije na Sveučilištu u Mariboru. Njezina je specijalnost relacijska kompetencija i mjerenje relacijske kompetencije, u čemu blisko surađuje s VIA University College-om u Danskoj. Trenutno radi kao znanstvena koordinatorica i voditeljica LLL projekta TITA koji se bavi ranim napuštanjem školovanja, a uključena je i u sekundarne analize međunarodnih komparativnih evaluacijskih istraživanja, istraživanje stavova mladih o znanju, obrazovanju, školovanju, cjeloživotnom učenju. Provodi radionice za predškolske i školske djelatnike i izvanredna je članica Eurydice Slovenije.

Urška Štremfel

Doktorirala je političke znanosti u području analize politika. Unutar svog istraživačkog rada blisko surađuje s Centrom za politološka istraživanja Fakulteta društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani. Ima istraživačko iskustvo u području multikulturalizma, istraživanja EU-a, analize politika, obrazovnih politika, utjecaja međunarodnih komparativnih evaluacijskih istraživanja na obrazovne politike i prakse, evaluacije javnih politika, obrazovanja temeljenog na dokazima, učenja o politikama, posuđivanja i stjecanja spoznaja temeljem prijašnjeg iskustva. Ima iskustvo upravljanja raznim EU i nacionalnim projektima u području obrazovanja (uključujući LLL i Erasmus+ KA3 projekte vezane uz inovacije i eksperimentiranje u politikama EU).

Mojca Štraus

Doktorirala je u području obrazovnih znanosti i ima iskustvo u upravljanju i koordinaciji međunarodnih komparativnih istraživanja (OECD PISA – nacionalni voditelj projekta, IEA TIMSS, PIRLS); statističkoj analizi baza podataka i obrazovnih podataka; pripremi provedbenog nacrta za obrazovna istraživanja u zemlji, nadgledanju provedbe obrazovnih istraživanja; provođenju istraživanja; izradi uzoraka i nadziranju postupaka uzorkovanja te pripremi izvješća o rezultatima. Predavačica je na edukacijama nastavnika i voditeljica istraživačkih projekata.

  

Tina Vršnik Perše

Doktorirala je pedagogiju, izvanredna je profesorica na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mariboru i istraživačica na Pedagoškom institutu. Ima bogato iskustvo u obrazovanju nastavnika i studenata (budućih nastavnika) te u upravljanju projektima i provođenju istraživanja kao administratorica za upravljanje podacima (npr. TALIS), članica istraživačkih timova u nacionalnim i međunarodnim projektima (npr. projekt TITA (LLP KA1) – Team cooperation to fight early school leaving: Training, innovation, tools and actions) i koordinatorica istraživanja (npr. Nacionalna evaluacijska studija profesionalnog usavršavanja nastavnika u programima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja). Njezin je istraživački rad usmjeren na profesionalni razvoj nastavnika, učenike s posebnim potrebama i inkluziju. Trenutno radi kao predavačica predmeta opće pedagogije na Pedagoškom fakultetu u Mariboru, na projektu HAND in HAND i na primijenjenom nacionalnom projektu “Embraced by words” kao voditeljica evaluacijskog tima.

  

Ana Mlekuž

Magistra je ekonomije i prvostupnica politologije. Istraživačica je na Pedagoškom institutu u Ljubljani. Njezino područje istraživanja je financijska pismenost, a osim toga vodi i javne događaje Pedagoškog instituta (tiskovne konferencije, znanstvene konferencije, različite okrugle stolove i druge događaje), te upravlja profilima društvenih medija i web stranicama Pedagoškog instituta. Administratorica je podataka za International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2009) i za Europsko istraživanje o jezičnim kompetencijama (European Survey on Language Competences (ESLC 2011)), a provodi i statističku analizu podataka međunarodnih evaluacijskih istraživanja. Njezina uloga u projektu je upravljanje diseminacijskim aktivnostima na nacionalnoj razini.

  

Suzana Geržina

Magistrirala je u području sociologije i analize europskih socijalnih politika. Ima više od 20 godina radnog iskustva u različitim područjima obrazovanja, obučavanja i međunarodne suradnje u državnom i nevladinom obrazovnom sektoru u Sloveniji i inozemstvu. Od 2007. godine u Institutu je vodila razne projekte Europskog socijalnog fonda (međunarodna istraživanja, projekti s Romima, evaluacijski projekti itd.) te je bila odgovorna za financijsko upravljanje drugim EU projektima (Erasmus i dr.). Od 1997. do 2001. bila je voditeljica Nacionalnog opservatorija za strukovno obrazovanje Slovenije (unutar Nacionalnog instituta za strukovno obrazovanje), koji je pod okriljem organizacije European Training Foundation – Torino bio odgovoran za pripremu izvješća i analiza o strukovnom obrazovanju i tržištu rada za Sloveniju. U razdoblju od 2001. do 2006. surađivala je s Institutom Otvoreno društvo na upravljanju raznim projektima vezanim uz obrazovanje i mlade u jugoistočnoj Europi i šire.

Manja Veldin

Diplomirala je psihologiju (disertacija: “Povezanost između izvršnih funkcija i strategija rješavanja osnovnih aritmetičkih zadataka” – studija praćenja oka) te je istraživačica na Pedagoškom institutu (Ljubljana, Slovenija). Trenutno radi na projektu “Explaining effective and efficient problem solving of the triplet relationship in science concepts representations” i surađuje s Centrom za psihodijagnostičku procjenu. Također je sudjelovala u istraživanju “Kvaliteta života bolesnika nakon transplantacije bubrega”.