Leibniz institut za istraživanja i informacije u obrazovanju (DIPF)

Kratki opis

Leibniz institut za istraživanja i informacije u obrazovanju (DIPF) središnja je institucija u području obrazovnih istraživanja i informiranja u Njemačkoj. Osnovan je 1951. godine u Frankfurtu na Majni. DIPF podupire istraživanja obrazovanja, obrazovnu praksu, obrazovnu politiku i obrazovnu administraciju na temelju pružanja usluga za znanstvenu infrastrukturu, kao i za istraživanja i provođenje evaluacija obrazovnog sustava. Kao član udruge Leibniz, DIPF usklađuje temeljna istraživanja s inovativnim razvojnim radom i njegovom provedbom u korist društva. Više od 300 djelatnika, od kojih su polovica istraživači i znanstvenici, bavi se temeljnim istraživanjima s inovativnim razvojnim radom i njegovom provedbom. Teme istraživanja obuhvaćaju individualne, institucionalne i aspekte obrazovanja na razini sustava, a nadopunjuju ih istraživanja o povijesti obrazovanja i primjena računalne znanosti u obrazovanju. DIPF se širom svijeta bavi projektima i surađuje sa sveučilištima i istraživačkim institucijama, kao i znanstvenim infrastrukturnim institucijama. Zbog svoje knjižničke, arhivske i informatičke službe, DIPF je središnja pristupna točka dokumentaciji o svim temama relevantnim za obrazovanje u Njemačkoj.

Uloga partnera u projektu

Glavna odgovornost DIPF-a je evaluacija projekta. Da bi se osiguralo valjano i pouzdano mjerenje utjecaja, DIPF će imati aktivnu ulogu u svim fazama projekta (posebno u HAND in HAND evaluaciji i HAND in HAND terenskim istraživanjima). Osim toga, DIPF će blisko surađivati ​​s TUM-om i pomoći u razvijanju metoda evaluacije projekta HAND in HAND. Kao delegirano tijelo, DIPF će također osigurati prenosivost rezultata projekta na razinu nacionalnih politika.

Više: http://www.dipf.de/en/dipf-news

Osoblje uključeno u projekt

Svenja Vieluf

Svenja je doktorirala psihologiju (naslov disertacije: “Öğretmek or Enseñar? A cross-national study of teachers’ professional competence and teaching quality”). Poslijedoktorandica je na Odjelu za kvalitetu i evaluaciju obrazovanja na DIPF-u. Njezini glavni istraživački interesi uključuju kvalitetu poučavanja i učinkovitost škola s naglaskom na pitanjima heterogenosti u učionicama i transkulturalno poučavanje i učenje. Svenja je bila uključena u nekoliko nacionalnih i velikih međunarodnih istraživanja: “Procjena studentskih postignuća u njemačkom i engleskom kao stranom jeziku” (DESI), “Međunarodno istraživanje OECD-a o poučavanju i učenju” (TALIS) i “Program međunarodne procjene učenika” (PISA). Bila je stipendistica na Fakultetu za interdisciplinarna obrazovna istraživanja uz zajedničko financiranje Federalnog ministarstva obrazovanja i istraživanja (BMBF), Zaklade Jacobs i šest instituta Leibniz (www.ciderweb.org). Trenutno je jedna od voditelja DFG projekta “Modeliranje obrazovne učinkovitosti i ravnopravnosti na razini škole” (MeChS).

  

Mojca Rožman

Mojca Rožman je članica akademskog osoblja u Odjelu za kvalitetu i evaluaciju obrazovanja pri Leibniz institutu za istraživanja i informacije u obrazovanjua (DIPF). Doktorirala je u području statistike za društvene znanosti (naslov disertacije: “Effect of sample composition in the estimation of item parameters and proficiency estimation in international large-scale assessments”). Trenutno je uključena u razvoj upitnika za istraživanje PISA 2018. U prošlosti je pridonijela različitim IEA istraživanjima provedenim u Sloveniji (TIMSS, PIRLS, TALIS, SITES). Zanima je metodologija i sekundarne analize sveobuhvatnih međunarodnih procjena.

Nina Roczen

Nina je doktorirala u području psihologije (naslov disertacije “Environmental competence: the interplay between connection with nature and environmental knowledge in promoting ecological behaviour”). Poslijedoktorandica je na Odjelu za kvalitetu i evaluaciju obrazovanja na DIPF-u. Njezini primarni istraživački interesi uključuju obrazovanje za okoliš / ekološku kompetenciju, (globalno) obrazovanje građana / globalnu kompetenciju i procjenu sustava velikih razmjera. U istraživanju PISA 2018 Nina je uključena u razvoj upitnika za područje “globalna kompetencija”) i u analizu podataka na međunarodnoj razini. Za potrebe istraživanja PISA 2015, također na međunarodnoj razini, razvila je upitnik za mjerenje studentskog socioekonomskog porijekla, koordinirala nacionalne prilagodbe upitnika i bila uključena u analizu podataka. Nadalje, bila je angažirana u evaluaciji projekta “življenje i učenje demokracije”.