Cilji projekta:

  • razviti zanesljive in veljavne merske pripomočke za ugotavljanje SEM kompetenc učencev in strokovnih delavcev,
  • razviti program ROKA v ROKI za učence,
  • razviti program ROKA v ROKI za strokovne delavce,
  • preizkusiti in ovrednotiti učinkovitost programov ROKA v ROKI s kvazi-eksperimentalnim načrtom v partnerskih državah,
  • razviti ROKA v ROKI smernice za politiko in prakso.
Glavni rezultati
Kaj so SEM kompetence?
Zakaj so SEM kompetence pomembne?