Merski pripomočki

Da lahko merimo učinkovitost programov ROKA v ROKI so nujni veljavni in zanesljivi merski pripomočki za merjenje SEM kompetenc učencev in strokovnih delavcev. Merski pripomočki so bili izbrani in razviti znotraj konzorcija pod vodstvom partnerja z obsežnimi izkušnjami na tem področju (dostopni bodo tudi po zaključku projekta). Pripomočki so razviti v skladu s psihometrično teorijo (z uporabo preliminarnih različic, pilotnimi merjenji ter preverjanjem merske invariance med državami). Merski pripomočki vključujejo:

  • kvantitativne mere (samoocenjevalni vprašalniki in opazovalne lestvice) in
  • kvalitativne mere (polstrukturirani intervjuji, fokusne skupine).

Katalog SEM merskih pripomočkov

Katalog SEM pripomočkov je nastal na podlagi:

  • celostnega in sistematičnega pregleda obstoječe literature (na mednarodni in nacionalni ravni) in
  • pregleda obstoječih SEM merskih pripomočkov v nacionalnih kontekstih.

Katalog SEM merskih pripomočkov je dostopen TUKAJ.

OSTALI REZULTATI: