Procjena

Potrebni su valjani i pouzdani instrumenti za mjerenje učinaka predloženih mjera obrazovne politike i oni će pružiti valjane zaključke o učincima programa HAND in HAND, a koristit će se i nakon završetka projekta. Alati za procjenu bit će odabrani i razvijeni suradnjom unutar konzorcija i pod vodstvom partnera koji ima veliko iskustvo u ovom području. Alati za procjenu bit će razvijeni na temelju psihometrijske teorije (uključujući i preliminarne verzije i testiranja za mjerenje invarijance u svim zemljama). Procjena će uključivati:

  • kvantitativne mjere (ljestvice samoprocjene i mjere opažanja), i
  • kvalitativne mjere (polu-strukturirani intervjui, fokus grupe).

Katalog procjene socio-emocionalnih i interkulturalnih vještina

Kako bi se operacionalizirale mjere procjene socio-emocionalnih i kulturalnih kompetencija, provest će se sljedeće:

  • znanstveni pregled postojeće literature (na međunarodnoj i nacionalnim razinama), i
  • pregled postojećih mjera procjene socio-emocionalnih i interkulturalnih kompetencija u nacionalnim kontekstima.

Katalog vezan uz procjenu socio-emocionalnih i interkulturalnih vještina dostupan je OVDJE.

OSTALI REZULTATI: