O projektu

Projekt ROKA v ROKI je EU projekt za skupno vpeljavo politik na področju vzgoje in izobraževanja. V okviru projekta bomo sodelujoči raziskovalci v obliki javnopolitičnega eksperimenta razvili, preizkusili in ovrednotili javno dostopno sistemsko orodje, univerzalen program spodbujanja socialno-emocionalnih in medkulturnih (SEM) kompenetc (program za učence in strokovne delavce), ki bo temelji na večkulturnosti, prepoznavanju in pozitivnemu odnosu do raznolikosti, z namenom spodbujanja vključevanja, razvoja sprejemajočih in nediskriminatornih učnih okolij za vse učence (vključno z migranti in begunci) in preprečevanja diskriminatornega ustrahovanja, segregacije in zgodnjega opuščanja šolanja.

V začetni fazi projekta ROKA v ROKI se bomo posvetili celostnemu in sistematičnemu pregledu področja trenutnega stanja SEM kompetenc v partnerskih državah in širše (EU in mednarodno), merskim pripomočkom SEM kompetenc in programom, ki razvijajo SEM kompetence učencev in strokovnih delavcev. Rezultate bomo predstavili v treh katalogih, ki bodo na voljo med projektom in tudi po njegovem zaključku.

Kdo smo?
Kaj počnemo?
Zakaj to počnemo?