Hem2018-11-12T14:38:05+01:00
Hand in Hand

Sociala och emotionella kompetenser för toleranta och inkluderande samhällen
(Hela Skolan)

Om projektet

HAND in HAND-projektet utvecklar ett fritt tillgängligt systematiskt verktyg – det EU-baserade universella SEI-programmet för lärande (ett program för elever och skolpersonal). Verktyget  bygger på individers medvetenhet om olikheter och mångkulturalism som leder till ökad inkludering och bidrar till mer toleranta och icke-diskriminerande lärmiljöer för alla elever. Därmed kan diskriminerande mobbing, segregation och ESL motarbetas.

Mer

Nyheter och händelser

Mer
Program för
Elever
Program för
Skolpersonal
Go to Top