Hvad går projeket ud på? 2017-12-26T12:20:15+00:00

Hvad går projeket ud på?

HAND in HAND er et eksperimentelt europæisk projekt, som har til formål at udvikle et systemisk policy-redskab, der er frit tilgængeligt for alle (open access) – et EU-baseret, universelt socioemotionelt og tværkulturelt læringsforløb: HAND in HAND. Teoretisk refereres til ”Social Emotional Learning: SEL” og til Interkulturelle/transkulturelle kompetencer, samlet forkortet SEI (se mere nedenfor). Projektet retter sig mod det behov, der er i Europa og globalt for at udvikle inkluderende fællesskaber, hvor alle elever føler sig accepteret og har mulighed for at opfylde deres potentiale. HAND in HAND-forløbet for elever og skolemedarbejdere bygger på den væsentlige relation mellem menneskelig udvikling og læring.

HAND in HAND-forløbets overordnede mål er at bidrage til at skabe inkluderende fællesskaber ved at styrke elevers og skolemedarbejderes sociale, emotionelle og tværkulturelle kompetencer i en helhedsindsats, der omfatter hele skolen. Denne helhedsindsats inddrager hele skolefællesskabet (i vores tilfælde eleverne i en bestemt klasse, deres lærere og vejledere samt skolelederen) i en samlet, fælles og samarbejdsbaseret indsats.

Selv om SEI-kompetencer har dokumenteret positiv indvirkning på både individ- og skoleniveau, er de endnu ikke eksplicit indarbejdet i alle nationale undervisningssystemer i Europa. Projektet sigter mod at ændre SEI-kompetencernes rolle i undervisningssammenhænge.

Projektets mål er at:
De vigtigste resultater er:
Hvad er SEI-kompetencer?
Hvorfor er SEI-kompetencer vigtige?