VIA University College 2017-12-25T22:49:14+00:00

VIA University College

(i samarbejde med Foreningen Børns Livskundskab (BL))

Kort beskrivelse

Som Danmarks største universitet for anvendt forskning udvikler og tilbyder VIA University College (www.via.dk) en bred række af akkrediterede programmer indenfor uddannelse, det sociale område, sundhed, teknologi, business mm. Med mere end 18.000 studerende og 2100 ansatte tilbyder VIA uddannelse og forsknings og udviklingsprogrammer indenfor fire professionelle hovedområder, som er organiseret i fire fakulteter. VIA’s læreruddannelse er den største i Danmark, og alle uddannelsesprogrammer kombinerer teori, projektarbejde, praktik såvel som simulationsbaseret træning og e-læring. VIA har en stærk tradition for at udvikle curriculum i tæt samarbejde med den professionelle praksis og hovedaktørerne derfra, fx lærere, pædagoger skoleledere og nationale institutioner, med fokus på at kombinere forskningsbaseret viden og forskningsinformerede miljøer med samarbejdspartnernes forståelse af praksisrelaterede udfordringer og muligheder.

Partnerens rolle i projektet

Det er VIAs rolle i samarbejde med Foreningen Børns Livskundskab at være ansvarlig for udvikling af HAND in HAND programmet for pædagogisk personale med hensigten om at understøtte deres udvikling af SEI-kompetencer, og at lede og gennemføre undervisningen for de personer, der skal undervise i de fire nationale programmer. VIA er ansvarlig for at udvikle materiale, der skal anvendes i undervisningen af skolernes pædagogiske personale. Desuden vil VIA planlægge og gennemføre et internationalt review af den eksisterende litteratur om professionel udvikling for pædagogisk personale indenfor SEI-området, implementering på skoler og effekt af dette (både forskning og udvikling) og både fra Europa og internationalt.

Læs mere om VIA her: http://en.via.dk/ og om Foreningen Børns Livskundskab her: https://trainingempathy.com/about-us/

Personale involveret i projektet

Brigitte Lund Nielsen

Hun har en ph.d. indenfor uddannelsesforskning (titel på afhandling: “Science teachers’ meaning making of teaching practice, collaboration and professional development”) og har desuden en mastergrad i naturfagenes didaktik, en kandidatgrad i geoscience, og en læreruddannelse. Hendes nuværende ansættelse er som Docent, og hun er bl.a. koordinator i VIA’s forsknings og udviklingsprogram for professionsdidaktik i Videncenter Profession & Uddannelse. Birgitte har omfattende erfaring med undervisning og vejledning i læreruddannelse og i forskningsprojekter. Særligt har hun meget stor erfaring indenfor læreruddannelsesfeltet og med fortsat professional udvikling for lærere, fx fra forsknings og udviklingsprojektet QUEST 2012–2015, der udviklede, implementerede og testede en model for kollaborativ fagteam og netværksbaseret professionel udvikling for lærere. Hun har også erfaring med både kvalitativ og kvantitativ forskningsmetodologi, med udarbejdelse af forskningsreviews, og med evalueringer, hun har bl.a. bidraget med evaluering af VIAs Relationskompetence projekt 2012–2016. Desuden har hun forskningserfaring fra internationale/EU projekter (fx AR-sci 2015–2017).

Link to list of publications

  

Elsebeth Jensen

Hun har en ph.d. i didaktik/uddannelsesforskning og har været lektor i læreruddannelsen siden 1995, Uddannelsesleder fra 2007 til 2011, og er for øjeblikket Uddannelseschef for VIAs læreruddannelser. I sin ph.d. forskning undersøgte hun samarbejde mellem lærer og elever om undervisningens mål, indhold og de anvendte undervisningsmetoder. Det havde form af en teoretisk funderet empirisk undersøgelse af, hvordan samarbejdet udvikler sig og indholdet formes i klasserummet med særlig fokus på hvad der fremstår som signifikant i lærere og elevers meningstilskrivelse i relation til samarbejdsprocesser. Hun har bl.a. forskningserfaring fra VIAs videncenter om inkluderende læringsmiljøer (2008–2011), og fra center for inklusion (2016–2017) med projektet: Hvordan skaber lærere læringsfællesskaber i klassen?

Helle Jensen

Cand.psych og specialist i psykoterapi og supervision, familie terapeut, samt formand for foreningen Børns livskundskab. Hun har arbejdet som klinisk psykolog i skoler og børnehaver fra 1981 til 1994 og er fortsat med at undervise professionelle, der arbejder med børn i relationskompetence og udvikling af nærvær, opmærksomhed, empati og medfølelse. Hun har undervist i udlandet siden 1990, først i et program i Novosibirsk for lærere i folkeskolen, og senere i mange forskellige europæiske lande, fx Norge, Sverige, Tyskland, Østrig, Schweiz, Italien, Slovenien og Polen. Derudover er hun uddannelsesleder på en 2-årig international uddannelse i Tyskland i relationskompetence, nærvær og empati, og hun har været ledende underviser på et udviklings-og forskningsprojekt, “Relationskompetence projektet” på VIA University College, Aarhus, hvor lærerstuderende blev fulgt gennem deres 4-årige uddannelse og ved siden af den ordinære undervisning modtog træning i relationskompetence.

www.trainingempathy.com

Katinka Gøtzsche

Hun er kandidat i dramaturgi og psykologi og medlem af foreningen Børns Livskundskab. Hun har undervist på et dansk gymnasium siden 2006, hvor hun også arbejder som ungdomscoach for elever med akademiske og sociale udfordringer. Hun har bred erfaring med undervisning indenfor feltet relationskompetence, med fokus på udvikling af nærvær, opmærksomhed, empati og medfølelse hos børn og unge, samt de professionelle der arbejder med dem. Hun arbejder i mange forskellige Europæiske lande fx Danmark, Norge, Tyskland, Østrig og Slovenien, og underviser bl.a. på en 2-årig international uddannelse i relationskompetence, nærvær og empati i Tyskland. Desuden har hun været underviser på det danske projekt “Relationskompetence projektet” på VIA University College, Aarhus for lærerstuderende. I dette program blev de lærerstuderende fulgt gennem deres 4-årige uddannelse, hvor de uderover de ordinære uddannelsesaktiviteter modtog undervisning i relationskompetence, empati, nærvær og opmærksomhed.

www.trainingempathy.com og www.trainingempathy.com

Hilmar Dyrborg Laursen

Han har en kandidatgrad indenfor uddannelsesforskning (titel på afhandling “Relation mellem teori og praksis med reference til udvikling af professionel kompetence”). Han har 21 års erfaring som lektor i de pædagogiske fag ved VIA’s læreruddannelse. Han har også bred erfaring gennem deltagelse i en række forsknings og udviklingsprojekter om læreruddannelse og lærerprofessionen. Eksempler er: Udvikling af en prototype til støtte af studerendes autonomi i læreruddannelse (2014–2016); Hvordan skaber lærere læringsfællesskaber i klasserummet? (2016–2017).

Lise A. Réol

Hun har en kandidatgrad i psykologi. Hendes nuværende ansættelse er som lektor ved VIA University College hvor hun underviser i psykologi og indenfor området børn med særlige behov. Hun har forsknings – og udviklingserfaring indenfor interesseområderne uddannelse, læringsmiljøer, læring og krop og bevægelse i skolen. Hun var deltager i forsknings – og udviklingsprojektet Relationskompetence projektet ved VIA. Dette indebar deltagelse i et 4-årigt co-creation projekt, der involverede både lærerstuderende, lærere fra indskoling, mellemtrin og udskoling, læreruddannere og forskere, under ledelse af Helle Jensen.