Projektets mål er at: 2017-12-26T12:22:58+00:00

Projektets mål er at:

  • udvikle valide og pålidelige SEI-målemetoder for elever og skolemedarbejdere
  • udarbejde et HAND in HAND-forløb med fokus på SEI for elever
  • udarbejde et HAND in HAND-forløb med fokus på SEI for skolemedarbejdere
  • afprøve HAND in HAND-forløbets effekt i et kvasi-eksperimentelt design på tværs af partnerlandene
  • udvikle HAND in HAND-retningslinjer for policy og praksis
De vigtigste resultater er:
Hvad er SEI-kompetencer?
Hvorfor er SEI-kompetencer vigtige?