De vigtigste resultater er 2019-12-31T12:30:09+00:00

De vigtigste resultater er:

KATALOGER

Katalogerne vil bestå af en systematisk evaluering af eksisterende metoder til at måle SEI-kompetencer samt interventionsforløb, der styrker SEI-kompetencer hos elever og skolemedarbejdere, både internationalt og i de enkelte partnerlande.

EVALUERING

Der vil blive anvendt både kvantitative og kvalitative metoder til at måle SEI-kompetencer (ud fra partnerens ekspertise, evalueringskataloget og en litteraturgennemgang).

FORLØB

  • For elever

Fokuserer på at styrke og udbygge elevernes SEI-kompetencer.

  • For skolemedarbejdere

Sigter mod at udvikle skolemedarbejdernes SEI- og relationskompetencer.

RETNINGSLINJER for policy og praksis

Projektets vigtigste resultater vil blive omsat til anbefalinger til både policy-niveau  og praksis. På baggrund af en evaluering af HAND in HAND-forløbet vil der blive udarbejdet retningslinjer for policy og praksis under hensyntagen til den nationale kontekst.

Projektets mål er at:
Hvad er SEI-kompetencer?
Hvorfor er SEI-kompetencer vigtige?