SEI-elevernas programkatalog 2018-01-22T11:16:52+00:00

SEI-elevernas programkatalog

En katalog med befintliga program som syftar till att utveckla elevers SEI-kompetenser kommer att tas fram utifrån en systematisk genomgång av litteratur på området och andra exempel från god beprövad erfarenhet.

Katalog för SEI-program för elever hittar du HÄR.

Program