Publikationer 2020-05-19T15:46:56+00:00

Publikationer

Newsletter nr. 9

Nyhedsbrevet indeholder projektopdateringer og information og en samling af relevante artikler om emnerne med det formål at bidrage til debatten og øge bevidstheden om betydningen af udvikling af socioemotionelle færdigheder.

Newsletter nr. 8

Nyhedsbrevet indeholder projektopdateringer og information og en samling af relevante artikler om emnerne med det formål at bidrage til debatten og øge bevidstheden om betydningen af udvikling af socioemotionelle færdigheder.

Newsletter nr. 7

Nyhedsbrevet indeholder projektopdateringer og information og en samling af relevante artikler om emnerne med det formål at bidrage til debatten og øge bevidstheden om betydningen af udvikling af socioemotionelle færdigheder.

SEI programmer for elever: Et review katalog

Kataloget præsenterer en samling af evidensbaserede SEI programmer for elever. Gennem undersøgelse af baggrund og praksisser, der allerede anvendes i konsortium-landene og internationalt, blev det undersøgt hvad der allerede findes, ”what works”, og hvad man kan lære fra de tidligere udviklede SEI programmer, i planlægning af Hand in Hand programmet, med udblik til at udvikle policy, praksis og forskning.

SEI programmer for pædagogisk personale: Et review katalog

Kataloget præsenterer en samling af evidens-baserede SEI programmer, og forskning der har undersøgt implementering og facilitering for skolens pædagogiske personale. Gennem review af international forskning og de praksisser, der allerede anvendes i konsortium-landene, samles erfaringer og anbefalinger til anvendelse i planlægning af Hand in Hand SEI  programmet med professionel udvikling for det pædagogiske personale.

Katalog: Evaluering af sociale, emotionelle og interkulturelle kompetencer

Katalog over evaluering af sociale, emotionelle og interkulturelle kompetencer indeholder en oversigt over forskningsbaserede evalueringsværktøjer, der kan anvendes til måling af SEI kompetencer (fra open access og peer reviewede tidsskrifter). Desuden indgår udvalgte SEI målemetoder fra de lande der indgår i projektet (Kroatien, Tyskland, Slovenien og Sverige).

Hand in Hand Newsletter No. 1

The newsletter will present project updates and information and a collection of relevant articles on the topics, with aim of contributing in the debate and in raising the awareness about the importance of socioemotional skills development.

Hand in Hand PDF leaflet

Alle børn og unge skal have samme mulighed for at deltage i -, og udvikle kompetencer i ramme af, inkluderende undervisning af høj kvalitet.

Poster at ATEE conference

The poster entitled The role of social, emotional and intercultural skills in building tolerant and non-discriminative societies: a whole school approach presented at 2017 ATEE Annual Conference “Changing Perspectives and Approaches in Contemporary Teaching”.

Hand in Hand PPT presentation

Presentation for WG Meeting #4: Social and Civic Competences and Social Inclusion in Brussels, 6. 2. 2017