Program 2017-10-03T13:21:06+00:00

Program

 

Projektmålet med HAND in HAND-programmet för elever är att utveckla inlärningsaktiviteter så att de kan utveckla sina egna SEI-kompetenser (med fokus på de kompetenser som behövs för att bygga ett inkluderande samhälle). Innehållet i programmet kommer att anpassas efter projektets mål och grundläggande begrepp:

Föreslagna teman för aktiviteter:

a. självkännedom

b. självkontroll

c. social medvetenhet

d. relationer

 

Programmet kommer att vidareutvecklas inom konsortiet utifrån den egna expertisen, teoretiska genomgångar och en katalog med befintliga goda exempel.

För deltagare