Program za strokovne delavce 2017-11-13T14:21:04+00:00

Program za strokovne delavce

Cilj projekta je razvoj sklopa učnih aktivnosti (kombinacija aktivnosti za uporabo v razredu in aktivnosti za osebni razvoj), ki bodo izboljšale SEM kompetence, vključno z odnosno kompetenco strokovnih delavcev: program ROKA v ROKI za strokovne delavce. Program bo razvit znotraj konzorcija temelječ na strokovnem znanju in mednarodnih izkušnjah partnerja VIA University College. Vsebina programa bo usklajena s cilji projekta in temeljnimi koncepti projekta.

Vsebina delavnic za strokovne delavce bo temeljila na konceptih odnosne kompetence in SEM kompetenc.

Predvidene teme učnih aktivnosti:

a. samozavedanje

b. samouravnavanje

c. socialno zavedanje

d. odnosna kompetenca

Za sodelujoče