Mittuniversitetet – Mid Sweden University (MIUN) 2017-12-25T19:54:20+00:00

Mittuniversitetet – Mid Sweden University (MIUN)

Kort beskrivelse

Mittuniversitetet (MIUN) er et offentligt universitet, der er lokaliseret midt i Sverige og lige i hjertet af det nordlige Europa, med to campusser, et i Sundsvall og det andet i Östersund. Karakteristisk ved MIUN er fokus på e-læring og fjernundervisning, hvilket giver mulighed for videregående uddannelse for en større del af befolkningen i landområderne i det nordlige Sverige. Universitetets største institution er college for læreruddannelse. MIUN tilbyder bred forskningserfaring indenfor: skoleudvikling og inklusion, evaluering af både kognitive og affektive kompetencer, digital læring, kvantitative metoder, andetsprogs-undervisning, undervisning af flersprogede elever, didaktisk forskning indenfor science-området, matematik og læseudvikling, og klasserumsforskning.

Partnerens rolle i projektet

MIUN vil være ansvarlig for HAND in HAND policy eksperimentet i Sverige. MIUN vil koordinere og være ansvarlig for overførsel af HAND in HAND resultater til det uddannelsespolitiske niveau i Sverige. Grundet universitetets omfattende erfaring med storskala internationale evalueringer vil MIUN have ansvar for og lede den overordnede kvalitetssikring i projektet. De vil endvidere samarbejde tæt med de øvrige partnerinstitutioner om deres “work packages” og aktiviteter relateret til HAND in HAND evaluering og HAND in HAND programudvikling (for elever og lærere).

Læs mere: https://www.miun.se/en/

Personale involveret i projektet

Maria Rasmusson

Hun har en ph.d. i uddannelsesforskning, er lektor og har kompetence indenfor læseforståelse, digital læsning, digital kompetence, uddannelse, and stor-skala dataanalyse. Maria har en master indenfor samfundsfag med psykologi som hovedfag og en master i uddannelse relateret til gymnasieområdet (psykologi og religion). Hun har erfaring med undervisning i psykologi både på gymnasie og universitetsniveau. Hun har arbejdet med PISA undersøgelsen i Sverige i 10 år og var for nylig involveret i et nordisk forskningsprojekt med opfølgende analyser på PIAAC data. Hendes forskningsinteresse involverer lighed i uddannelsessystemerne, evaluering, læseforståelse, elevernes trivsel, og langtidseffekter af gymnasieuddannelserne.

  

Magnus Oskarsson

Han har en ph.d. i naturfagsdidaktik og udfører forskning om affektive komponenter af elevernes læring. Hans ph.d. projekt fokuserede på elevernes tilgang til (“attitudes”) og interesse for naturfag; han har ekspertise indenfor stor-skala evalueringer, kvantitative metoder og statistik; han arbejder med den løbende evaluering af “the School Development project”; er international koordinator for ROSE-undersøgelserne (ROSE: Relevance of Science Education); er TIMSS naturfaglig ekspert i Sverige; og var ansvarlig for den nationale projektledelse af PISA i Sverige mellem 2010 og 2015.

  

Nina Eliasson

Hun har en ph.d. i naturfagsdidaktik og har særligt fokus på kønsproblematikker i naturfagsundervisning. Hun har også en ”Master of Education” i matematik og naturfagsdidaktik rettet mod skolens ældste klasser og en ”Bachelor of Social Science” med specialisering indenfor uddannelsesfeltet. Hun var tilknyttet som ekspert i naturfag i PISA i Sverige i perioden 2011–2016 og ekspert i relation til PISA problemløsning mellem 2011 og 2013. Hun er desuden TIMSS naturfaglig ekspert i Sverige.

Helene Dahlström

Hun er ph.d. studerende indenfor uddannelsesforskning og har særlig interesse i skrivning (”different sign systems”) digitalt og med pen og papir. Hun er for øjeblikket involveret i et studie, som vil involvere både elever med svensk som førstesprog og elever med svensk som andetsprog. Helene er specialklasselærer for elever med særlige behov og har arbejdet indenfor dette område i 10 år. Hun har også undervist elever med svensk som andetsprog i faget svensk i grundskolen. På nuværende tidspunkt arbejder hun med sim afhandling og underviser på læreruddannelsen på Mittuniversitetet (MIUN).