Ministerium for uddannelse, videnskab og idræt (MESS) 2017-12-25T19:51:15+00:00

Ministerium for uddannelse, videnskab og idræt (MESS)

Kort beskrivelse

Ministerium for uddannelse, videnskab og idræt (The Ministry of Education, Science, and Sport: MESS) er ansvarlig for strategiske og udviklingsmål indenfor grundskoleuddannelse, gymnasiale uddannelser, videregående uddannelse, og forsknings og udviklingsaktiviteter i Slovenien. Mere præcist, i relation til uddannelse definerer MESS grundlaget for tilpasning af politiske dokumenter indenfor uddannelsespolitiske tiltag og lovforslag og implementeringsregulativer i forbindelse med uddannelse. MESS grundlægger og forbedrer systemet med generelle analyser og monitorering af udviklingen på uddannelsesområdet, udvikler nye værktøjer til at følge op på uddannelsespolitiske mål, og planlægger finansiering af uddannelserne. Gennem forskellige direktorater dækker MESS alle felter af uddannelse (fra førskole til universitet).

Partnerens rolle i projektet

I HAND in HAND projektet vil den mest prominente rolle være funderet i ”Education Development Office”. Her udføres opgaver der er forbundet med regeringens professionelle rådgivningsorganer indenfor uddannelsesområdet, deltagelse i det Europæiske uddannelses informationsnetværk (Eurydice), evaluering af uddannelsessystemet, koordinering af “EU cohesion-policy projects”, forberedelse af grundlaget for forskning og udvikling relateret til førskole, grundskole, gymnasium og videregående uddannelse, voksenuddannelse, musikskoler og uddannelsesprogrammer for børn og unge med særlige behov.

Læs mere: http://www.mizs.gov.si/en/

Ansatte involveret i projektet

Aleš Ojsteršek

Han er leder af “Education Development Office” på MESS; tidligere “Secretary of the Office for Youth” hvor han stod for at udvikle og styre projekter indenfor ungdomsområdet; han har arbejdet med områder som ”EU cohesion policy” og har været med til at udvikle human-ressource feltet i Slovenien. Hans rolle i projektet er at sikre de politiske muligheder for de foreslåede guidelines og den formelle indføjelse indenfor det slovenske uddannelsesfelt; at forberede produkterne og deltage i formidling af og videreudvikling på resultaterne.

Stanka Lunder Verlič

Hun har en ph.d. i multikultur (titel på afhandling: Education and qualifications of elementary school teachers in the U.S. state of Kansas and Slovenia for teaching in classes with immigrant children). Hun står for rådgivende arbejde indenfor multikulturel uddannelse; tilpasning af indhold indenfor det multikulturelle område til bacheloruddannelse/ læreruddannelse for grundskolelærere; indhold til grundskolelæreruddannelse ift. migrantbørn, udvikling af multikulturelle kompetencer og praktisk erfaring for arbejde i et diverst miljø.

Mija Javornik

Hun arbejder med administration af en bred række nationale og internationale policy-relevante projekter. Hun udfører endvidere national database-support (indenfor uddannelsesområdet).