Institute for Social Research in Zagreb (ISRZ) 2017-12-25T19:48:14+00:00

Institute for Social Research in Zagreb (ISRZ)

Kort beskrivelse

The Institute for Social Research – Zagreb (ISRZ) – Centre for Educational Research and Development (CERD) udfører grund og anvendt forskning med kvantitative og kvalitative metoder relateret til forskellige aspekter af det Kroatiske samfund. ISRZ har tilknyttet 23 forskere med ph.d. grader indenfor forskellige områder af sociologi, psykologi, uddannelsesforskning, filosofi, statskundskab og kulturel antropologi, og desuden fem ”pre-doctoral” forskere. ISRZ driver forskning der dækker temaer som ungdom, uddannelse, naturfag, religion, bæredygtighed, kønsforskning og kulturstudier. The Centre for Educational Research and Development (CERD) er en forskningsenhed indenfor ISRZ som udfører grund og anvendt forskning inden uddannelse. Centerets formål er gennem forskning at forbedre uddannelse og uddannelsespolitik i Kroatien. Centeret stræber efter at opnå national og international anerkendelse i feltet med interdisciplinær forskning og udvikling indenfor uddannelsesområdet.

Læs mere: http://www.idi.hr/en/

Partnerens rolle i projektet

ISRZ vil være ansvarlig for implementing af HAND in HAND policy eksperimentet i Kroatien og, koordinere og sikre at resultaterne opskaleres på det nationale policy niveau. ISRZ vil lede og koordinere udviklingen af HAND in HAND programmet for elever og arbejde tæt sammen med NEPC i udbredelsen af resultaterne i Kroatien.

Personale involveret i projektet

Iris Marušić

Hun har en ph.d. i psykologi. Hun har kompetencer indenfor planlægning, organisering og implementering af projekter, i at organisere og styre projekt-teams, i skoleudvikling, og præsentationskompetencer udviklet via erfaring i at præsentere på en lang række nationale og internationale konferencer, og ved at afholde workshops, og undervise på både bachelor og master niveau. Hun har erfaring i at styre og koordinere teamsamarbejde og projekter – hun er for øjeblikket ansat som leder af ”Centre for Educational Research and Development” ved Institute for Social Research in Zagreb. Hun har også erfaring som projektleder, leder af sommerskole, projektkoordinator, leder af og medlem af program komiteen ved videnskabelige konferencer; arbejde i multikulturelle miljøer (deltagelse i internationale projekter og sommerskole); i udvikling af policy designs som medlem af arbejdsgrupper der designer strategier for uddannelse, videnskab og teknologi i den kroatiske republik og for at designe curriculum-dokumenter som del af større reformer.

  

Saša Puzić

Han har en ph.d. i uddannelsessociologi, og hans afhandling havde titlen: “Education and ethnicity: a comparative analysis of European experiences”. Han udfører forskning indenfor feltet af interkulturel uddannelsen og uddannelsesmæssig ulighed. Han planlægger, organiserer og implementerer projekter, og bidrager med efterfølgende analyser af internationale evaluerings-elevdata, indenfor hvilket område han også organiserer og afholder workshops på skoler.

Jelena Matić

Hun er ph.d. kandidat i Psykologi, og arbejder med en afhandling med titlen: “The association between personality, cognitive ability and proneness to prejudice towards different social groups” (including immigrants). Hun har en MA og en BA i Psykologi. Hendes forskningserfaring omfatter feltet med uddannelsespsykologi (elevernes udbytte, selv-opfattelse, motivation, læringsstrategier), personligheds og socialpsykologi (fordomme, diskrimination), og inkluderende uddannelse; undervisningserfaring for universitetsstuderende; projektledelse i nationale uddannelsesprojekter (IPA programmet); dataanalyse.

  

Iva Košutić

Hun har en ph.d. i Sociologi, og titlen på hendes afhandling var: “Cultural capital and social position of the family as factors of educational inequalities”, som hun gennemførte ved det humanistiske og samfundsfaglige fakultet ved University of Zagreb. Desuden har hun en BA i sociologi fra det samme fakultet. Hun har forskningserfaring indenfor feltet uddannelses-sociologi; har deltaget I forskningsprojektet med forskellige tematiseringer – kvalitetet af den offentlige uddannelse, den social dimension i ”secondary education”, finansiering af videregående uddannelse og lighed i videregående uddannelse. I tidligere forskningsprojekter har hun deltaget i alle faser – I forbindelse med udvikling af begrebsapparat, design og testning af dataindsamlings-instrumenter, indsamling af kvantitative og kvalitative data, udførelse af kvantitativ og kvalitativ dataanalyse, og formidling af resultater. Hun har også erfaring med undervisning af universitetsstuderende.

Ivana Jugović

Hun har en ph.d. i psykologi (titel på afhandlingen: “The importance of gender roles and stereotypes in the explanation of academic achievement and vocational choices”). Hendes forskningserfaring dækker feltet med uddannelsespsykologi og psykologi relateret til køn; kompetencer I kvantitative og kvalitative metoder; kompetencer i ledelse og koordinering underbygget af rollen som ledende forsker i projekter og rollen som leder af kommiteer; arbejdserfaring fra interdisciplinære teams; erfaring med at undervisere universitetsstuderende; erfaring med at designe og organisere workshops og kurser.