Efekter 2017-12-26T12:39:33+00:00

Efekter af Hand in Hand

HAND in HAND-projektet vil udforme og implementere et innovativt HAND in HAND-forløb rettet mod at udvikle SEI-kompetencer hos elever og skolemedarbejdere, som vil blive testet i et kvasi-eksperimentelt design med kontrolgrupper i de forskellige partnerlande.

Feltundersøgelse
Retningslinjer for policy og praksis