Smernice za politiko in prakso 2017-11-03T09:19:53+00:00

Smernice za politiko in prakso

Cilj projekta je sistematična vpeljava SEM kompetenc na področje vzgoje in izobraževanja v obliki programa ROKA v ROKI. Da lahko podamo kakovostne smernice bo učinkovitost programa preverjena tako na ravni Slovenije kot na ravni EU. Cilj je prenos programa in uporaba programa širše, izven držav konzorcija, ter po zaključku projekta. V ta namen bomo pripravili smernice za politiko in prakso, ki bodo umeščene v nacionalne kontekste.

Smernice bodo razvite glede na:

  • učinkovitost programa, rezultate raziskave na šolah (učinke programa) in
  • vprašalnik obstoječih politik na tem področju (pregled nacionalnih političnih kontekstov glede SEM kompetenc).

Za vse države bodo zagotovljena sredstva potrebna za razširjanje, vključno z načrti za nadaljnje raziskovanje in izvajanje programa v šolah.

Raziskava na šolah