HAND in HAND-retningslinjer for policy og praksis 2017-12-26T12:41:29+00:00

HAND in HAND-retningslinjer for policy og praksis

Projektets overordnede mål er at teste en EU-baseret indsats (HAND in HAND-forløbet), som påtænkes indført i europæiske lande og skoler. Udformningen af retningslinjer for HAND in HAND-policy forudsætter en evaluering af forløbets effekter samt god kontekstbaseret viden om de nationale politiske rammer for at opskalere og indføre HAND in HAND-forløb.

Retningslinjerne vil derfor blive udstukket med udgangspunkt i:

  • resultaterne af feltundersøgelserne (effekterne af forløbet)
  • spørgeskema om de konkrete rammer (kortlægning af de nationale rammer for SEI-kompetencer).

De nødvendige ressourcer for opskaleringen vil tilgå det enkelte land sammen med planer for løbende forskning og udbredelse inden for området.

Feltundersøgelse