Avslutningskonferens för HAND i HAND-projektet: Boka datumen!

Den avslutande konferensen ”Behöver vi en relationell revolution i skolan? Sociala, emotionella och interkulturella kompetenser för ett inkluderande samhälle” i Erasmus+ projektet HAND i HAND, i Zadar, Kroatien (Hotel Kolovare) den 28 & 29 januari 2020, handlar om socio-emotionellt lärande.

Resultaten från projektet kommer att presenteras med fokus på ett program för skolpersonal och på policyimplementering.Vi kommer att presentera exempel från HAND i HAND-programmet och olika sätt att stödja utvecklingen av SEI-kompetenser i klassrum, skolor och på systemnivå. Detta erbjuds i praktiska workshops och panelsamtal med olika beslutsfattare. Ett preliminärt program publiceras 15 november 2019.

Huvudtalare på konferensen är: Paul Downes, docent i utbildningspsykologi vid Dublin City University, och Helle Jensen, psykolog, familjeterapeut och grundare av The Danish Society for the Promotion of Life Wisdom in Children.

Boka datumet!

2019-11-13T14:17:10+00:00 november 13th, 2019|