Raziskava na šolah 2017-11-03T09:19:10+00:00

Raziskava na šolah

Da bi preizkusili, ali ima program ROKA v ROKI pozitiven učinek na SEM kompetence učencev in strokovnih delavcev (in vključujočo razredno in šolsko klimo), bomo uporabili kvazi-eskperimentalni načrt (z več eksperimentalnimi pogoji).

Po predhodnem merjenju SEM kompetenc bo skupina učencev (njihovih učiteljev, ravnatelj in drugi strokovni delavci) sodelovala v programu ROKA v ROKI (v različnih eksperimentalnih pogojih). Po zaključku programa ROKA v ROKI bomo SEM kompetence teh učencev in strokovnih delavcev primerjali s SEM kompetencami pri učencih in strokovnih delavcih, ki v programu niso sodelovali (kontrolna skupina).

Eksperiment se bo izvajal na enak način v naslednjih partnerskih državah: Slovenija, Švedska, Hrvaška in Nemčija. Pri tem bo vsaka država sledila strogim vnaprej opredeljenim postopkom (za vzorčenje, izvajanje raziskave na šolah, evalvacijo, zagotavljanje kakovosti).

ROKA v ROKI SMERNICE ZA POLITIKO IN PRAKSO