Feltundersøgelse 2017-12-26T12:40:38+00:00

Feltundersøgelse

For at teste, om HAND in HAND-forløb har en positiv effekt på SEI-kompetencer hos elever og skolemedarbejdere (og et inkluderende klima i klassen), vil vi teste effekten af HAND in HAND-forløbet under eksperimentelle forhold.

Efter en forhåndsmåling (HAND in HAND-evaluering) af SEI-kompetencer vil en gruppe af elever (og deres skolemedarbejdere, skolelederen og andre skolemedarbejdere) gennemgå HAND in HAND-forløbet (under forskellige forhold). Når HAND in HAND-forløbet er gennemført, vil SEI-kompetencer hos disse elever og skolemedarbejdere blive sammenlignet med SEI-kompetencer hos elever og skolemedarbejdere, som ikke deltog i HAND in HAND-forløbet.

Det er planen, at eksperimentet skal gennemføres på samme måde i alle de lande, der deltager i felttesten af HAND in HAND: Slovenien, Sverige, Kroatien og Tyskland. Eksperimentet følger ensartede procedurer (med hensyn til sammensætning af test- og kontrolgrupper, gennemførelse af felttest, evaluering og kvalitetssikring).

Retningslinjer for policy og praksis