Evaluering 2020-05-21T15:18:36+00:00

Evaluering

Valide og pålidelige redskaber til at måle effekterne af den indsats, der skal testes, er nødvendige og vil gøre det muligt efterfølgende at drage valide konklusioner om effekterne af HAND in HAND-forløbet (og vil også blive anvendt efter projektets afslutning). Evalueringsredskaberne vil blive udvalgt og udviklet i samarbejde med konsortiet og ledet af en partner med omfattende erfaring på området. Evalueringsredskaberne udvikles med udgangspunkt i psykometrisk teori (herunder foreløbige versioner og test af ækvivalens på tværs af landene). Evaluering vil omfatte:

  • kvantitative data (selvrapporterings- og observationsskalaer),
  • kvalitative data  (semistrukturerede interview, fokusgrupper).

Katalog over SEI-evaluering

For at operationalisere de begreber, der anvendes til at måle SEI-kompetencer, vil der blive gennemført:

  • en videnskabelig gennemgang af den eksisterende litteratur (på internationalt og nationalt niveau),
  • en gennemgang af eksisterende målemetoder irt. SEI-kompetencer på nationalt niveau.

SEI evaluerings katalog findes HER.

ANDRE RESULTATER: