Educational Research Institute (ERI) 2017-12-25T12:50:03+00:00

Educational Research Institute (ERI)

Kort beskrivelse

Educational Research Institute (ERI) blev grundlagt i 1965. Det er en central uddannelsesforsknings-institution i Slovenien, både med grundforskning og anvendt forskning og udvikling indenfor uddannelse og beslægtede områder. ERI opererer i kontekst af det nationale forskningsprogram (1999–2019) med “public service” formål. Forskerne publicerer videnskabelige arbejder med resultater fra Eris’ forskningsaktiviteter, teoretiske og empiriske publikationer indenfor uddannelsesforskning og artikler hvor forskningstemaer diskuteres. Instituttets arbejde udføres af 30 eksperter fra forskellige uddannelsesfelter og forskningsområder og metodologiske tilgange (pædagogik, sociologi, psykologi, filosofi, antropologi, retorik og argumentation, statskundskab).  De sidste aspekter giver mulighed for at ERI med succes kan anvende en multidisciplinær tilgang og sikrer at forskningsproblemer og temaer tackles fra forskellige perspektiver.

Partnerens rolle i projektet

ERI er den koordinerende institution og derfor direkte ansvarlig for management i HAND in HAND projektet og for at lede feltundersøgelserne. Som projektkoordinator er ERI direkte involveret i alle projektets aktiviteter.

Læs mere: http://www.pei.si/

HAND in HAND teamet:

Ana Kozina, projektleder

Hun har en ph.d. i psykologi og er både forsker og leder af Center for Evalueringsstudier på ERI. Hendes forskning undersøger samspillet mellem uddannelses- og udviklingspsykologi, med fokus på udviklingstrends når det gælder børn og voksnes følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer. Hun har erfaring i planlægning og udførsel af præventive programmer baseret på social og emotionel læring og er aktivt involveret i den internationale gruppe “Positive Youth Development across Europe”. For øjeblikket leder hun HAND in HAND projektet og arbejder med forskningsprojektet: “Neoliberalism in the European Higher Education Area: Between the Efficiency and Equity of Slovenian Education Policies and Practices” (som ledende forsker i casestudie 2: “Ensuring equity through developing students’ social and emotional competencies and their well-being for greater efficacy”). Hun er aktivt medlem i forskningsgruppen “Educational Studies” (2015–2020) og medlem af redaktionen af “Educational Research Institute Press”.

Maša Vidmar

Hun har en ph.d. i psykologi og er forsker ved ERI (Ljubljana, Slovenien) og docent i psykologi ved University of Maribor. Hendes expert-felt er relationskompetence og måling af relationskompetence, hvor hun arbejder tæt sammen med VIA university college i Danmark. Hun er for øjeblikket involveret i LLL projektet TITA der adresserer tidlige frafald i skolen som videnskabelig koordinator og ledende forsker; hun er også engageret i: “Secondary analyses of international comparative assessment studies”, et studie af unge menneskers opfattelser af viden, uddannelse, skolegang, livslang læring, står for workshops for førskole og grundskole lærere, og er deltids medlem Eurydice i Slovenien.

Urška Štremfel

Hun har en ph.d. i policy analyser og en doktorgrad i statskundskab (policy analyser). Som del af sin forskning arbejder hun tæt sammen med “Centre for Political Science Research” på det samfundsfaglige fakultet ved University of Ljubljana. Hun har forskningserfaring indenfor felterne multikultur, EU studier, policy analyser, uddannelsespolitik, indflydelse fra internationale komparative evaluerings studier på uddannelsespolitik og praksis, evaluering af offentlige politiske tiltag, evidensbaseret uddannelse og uddannelsespolitisk udvikling. Hun har ledelseserfaring fra forskellige EU og nationale projekter indenfor uddannelsesfeltet (herunder LLL og Erasmus+ KA3 projekter med EU policy innovationer og eksperimenter).

Mojca Štraus

Hun har en ph.d. i uddannelsesforskning og erfaring indenfor ledelse og koordinering af internationale komparative studier (OECD PISA – national projektleder, IEA TIMSS, PIRLS); statistiske analyser af databaser og uddannelsesdata; forberedelse af implementerings design i national uddannelsesforskning, vejledning indenfor og udførelse af uddannelsesforskning; sampling designs og vejledning på  samplings procedurer og rapportering af resultater; lektor i læreruddannelse; leder af forskningsprojekter.

  

Tina Vršnik Perše

Hun har en ph.d. i Pædagogik, er lektor ved det uddannelsesvidenskabelige fakultet ved University of Maribor, og forsker ved ERI. Hun har omfattende erfaring med læreruddannelse, og med projektledelse, og udførsel af forskning som datamanager (fx TALIS), og som deltager I forskningsgrupper i nationale og internationale projekter (fx TITA projektet (LLP KA1) – Team samarbejde for at hindre tidlig skoleafgang: uddannelse, innovation, værktøjer og handlinger) og som forskningskoordinator (fx i nationalt evalueringsstudie af læreres professionelle udvikling i VET uddannelsesprogrammer). Hendes forskning fokuserer på læreres professionelle udvikling, elever med særlige behov og inklusion. Hun arbejder på nuværende tidspunkt som lektor i general pædagogik ved det uddannelsesvidenskabelige fakultet UM, på HAND in HAND forskningsprojektet, og på det anvendelsesorienterede nationale projekt “Embraced by words” som leder af evalueringsteamet.

  

Ana Mlekuž

Hun har en MA i økonomi og en BA i statskundskab. Hun er forsker ved ERI i Ljubljana. Hendes forskningsfelt er finansiel literacy, desuden leder hun ERI´s offentlige arrangementer (pressekonferencer, videnskabelige konferencer, forskellige rundbordssamtaler og andre events), hun koordiner ERI’s profiler på de sociale medier og ERI’s webside. Hun er også data-manager for “International Civic and Citizenship Education Study” (ICCS 2009), data-manager for “European Survey on Language Competences” (ESLC 2011), og desuden foretager hun statistiske analyser af data fra internationale evalueringsstudier. Hendes rolle i projektet er at lede de nationale formidlingsaktiviteter.

  

Suzana Geržina

Hun har en MSc i sociologi og europæiske sociale policy analyser og har mere end 20 års erfaring indenfor forskellige uddannelsesfelter og internationalesamarbejder i både regeringsorganisationer og den non-governmentelle uddannelsessektor i Slovenien og i udlandet. Siden 2007 har hun på ERI varetaget opgaver i forskellige projekter fundereret i den Europæiske sociale fond (internationale studier, Roma projekter, evaluerings projekter mm) og hun har været ansvarlig for den finansielle ledelse i andre EU (fx Erasmus) projekter. Mellem 1997 og 2001, var hun leder af det nationale VET observatorie i Slovenien (del af det nationale VET Institut), som var under paraplyen af ”European Training Foundation – Torino”, ansvarlig for at forberede VET og arbejdsmarkeds rapporter og analyser for Slovenien. I perioden 2001–2006, var hun engageret med “Open Society Institute”, og koordinerede forskellige OSI-relaterede uddannelse og ungdomsprojekter både i og udenfor sydøst Europa.

Manja Veldin

Hun har en BA i psykologi (titel på afhandling: “Connection between executive functions and strategies in solving basic arithmetic tasks” – an eye-tracking study) og er forsker ved ERI (Ljubljana, Slovenien). Hun arbejder på nuværende tidspunkt i projektet “Explaining effective and efficient problem solving of the triplet relationship in science concepts representations” og samarbejder med center for psyko-diagnostisk evaluering. Hun deltog også i studiet “The quality of life of patients after kidney transplantation”.