Leibniz Institute for Research and Information in Education (DIPF) 2018-11-13T14:11:15+00:00

Leibniz Institute for Research and Information in Education (DIPF)

Kort beskrivelse

The Leibniz Institute for Research and Information in Education (DIPF) er en central institution indenfor uddannelsesforskning og -information. DIPF blev grundlagt i 1951 i Frankfurt am Main. DIPF understøtter uddannelsesforskning, uddannelsespraksis, policy indenfor uddannelse og administration af uddannelse baseret på videnskabelig infrastruktur service såvel som forskning og evalueringer fra uddannelsessystemet. Som medlem af “the Leibniz Association”, sammenholder DIPF grundforskning med innovative udviklingsarbejder og implementering til gavn for samfundet. Mere end 300 ansatte, halvdelen af dem forskere og videnskabsfolk, der er engageret i grundforskning med innovative udviklingsarbejder og implementering. Forskningstemaer rækker over individuelle, institutionelle og systemiske aspekter af uddannelse. De komplementeres af studier af tilgange til uddannelse baseret på videnskabshistorie og computer science. Internationalt er DIPF engageret i projekter og samarbejder med universiteter og forskningsinstitutioner såvel som videnskabelige infrastruktur institutioner. Baseret også på biblioteks-, arkiv – og informationsservice er DIPF et central indgangssted når det gælder dokumentation indenfor alle temaer relateret til uddannelse.

Partnerens rolle i projektet

DIPF’s hovedansvarsområde vil være evaluering af projektet. For at sikre validitet og reliabelt målte udbytter vil DIPF spille en aktiv rolle i alle projektets faser (særligt HAND in HAND evaluering og HAND in HAND feltundersøgelser). Desuden vil DIPF samarbejde tæt med TUM I udvikling af HAND in HAND evalueringsværktøjer. DIPF vil desuden koordinere transfer af projektresultater til nationalt policy niveau.

Læs mere: http://www.dipf.de/en/dipf-news

Personale involveret i projektet

Svenja Vieluf

Svenja har en ph.d. i psykologi (titel på afhandlingen: “Öğretmek or Enseñar? A cross-national study of teachers’ professional competence and teaching quality”). Hun er post-doc forsker ved “Educational Quality and Evaluation Department” ved DIPF. Hendes forskningsinteresser inkluderer undervisningskvalitet og skoleeffektivitet med fokus på at adressere heterogenitet i klasserummet såvel som transkulturel undervisning og læring. Svenja har været involveret i adskillige nationale og internationale storskala surveys: “Assessment of student achievements in German and English as a foreign language” (DESI), the “OECD Teaching and Learning International Survey” (TALIS), og “Programme for International Student Assessment” (PISA). Hun var forsker ved “College for Interdisciplinary Educational Research”, der blev grundlagt I samarbejde mellem det føderale umdervisnings – og forskningsministerium (BMBF), the Jacobs Foundation og seks Leibniz Institutter (www.ciderweb.org). For øjeblikket er hun en af de ledende kræfter i DFG projektet “Modeling educational effectiveness and equity at the school level” (MeChS).

  

Mojca Rožman

Mojca Rožman er del af det videnskabelige personale i “Educational Quality and Evaluation Department” ved “Leibniz Institute for Research and Information in Education” (DIPF). Hun hare n ph.d. i statistik indenfor samfundsvidenskaberne (titel på afhandling: “Effect of sample composition in the estimation of item parameters and proficiency estimation in international large-scale assessments”). Hun er for øjeblikket involveret i udvikling af spørgeskemaer for PISA 2018. Tidligere har hun bidraget til forskellige IEA studier udført i Slovenien (TIMSS, PIRLS, TALIS, SITES). Hun er interesseret i metodologi og analyser af resultater fra storskala internationale evalueringer.

Nina Roczen

Nina har en ph.d. i psykologi (titel på afhandling “Environmental competence: the interplay between connection with nature and environmental knowledge in promoting ecological behaviour”). Hun er post-doc forsker ved “Educational Quality and Evaluation Department” på DIPF. Hendes prmære forskningsinteresse inkluderer miljøundervisning /miljøkompetence, (globalt) citizenship uddannelse/global kompetence, og storskala evalueringer. I PISA 2018 har Nina været involveret i udvikling af sprøgeskemaer til indefor området “global kompetence” og i dataanalyse på det internationale niveau. I PISA 2015 udviklede hun spørgeskemamateriale, også på det internationale niveau, til måling af elevernes socio-økonomiske baggrund, koordinerede den nationale tilpasning af spørgeskemaerne og var involveret i dataanalyse. Desuden har hun været involveret i evaluering i projektet “living and learning democracy”.