Om projektet 2019-12-31T12:18:37+00:00

Om projektet

I Hand in Hand projektet vil blive udviklet et open-access policy værktøj – et EU-baseret generisk SEI undervisningsprogram for elever og pædagogisk personale, baseret på multikulturalisme og en opmærksomhed på diversitet, for at støtte inklusion og ikke-diskriminerende læringsmiljøer for alle elever (inklusiv flygtninge og migranter), for at forebygge mod diskrimination og segregering.

Hand in Hand projektet tager afsæt i en systematisk analyse af ”the state of the art” i partnerlandende, EU og internationalt i relation til SEI kompetencer, undervisning i -, og evaluering af disse. Resultatet præsentes i tre såkaldte kataloger, der vil blive brugt både i projektet og fremadrettet:

Hvem er vi?
Hvad går projeket ud på?
Hvorfor gør vi det?